DOKAŽ SI... DOKAŽ TO...


 

    Jsme Středisko volného času Ostrava - Zábřeh p.o., které je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava - Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který se těší na Vaši návštěvu. Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy.

    Od roku 2009 nabízíme ozdravné pobyty, kurzy a různé programy na klíč, které realizujeme formou zážitkové pedagogiky.     

Co to vlastně zážitková pedagogika je? 

Zážitková pedagogika využívá učení prostřednictvím zážitku, prožitku, učení na základě vlastní zkušenosti. Vyvolává situace, které žákovi umožňují odhalit nové oblasti, dosáhnout vědomosti, získat zkušenosti a možnosti poučení. Prožitek je určitá událost nebo prožití něčeho uceleného, co nám v proudu prožívání zřetelně vyvstává díky zvláštní intenzitě, obsahovosti nebo zvláštnosti.

 Kolbův cyklus učení prožitkem, pro nějž je typický následující sled aktivit:

 • stimulující prostředí
 • zkoumání problému
 • obecné problémy
 • akce
 

 

Principy zážitkové pedagogiky:

 • Vytváří možnost získávat bezprostřední zkušenosti, které nejsou odtrženy od reality.
 • Získané zkušenosti mají charakter vážnosti, to znamená, že požadavky na individuum jsou skutečné, protože situace vyžadují rozhodnutí a bezprostřední jednání a neposkytují možnost se situace zbavit.
 • Umožňuje rozšíření obzoru kontrastními zkušenostmi daleko od všedního života, srovnáním sebe samého se skupinou, stejně jako se zkušenostmi s řešením konfliktů.
 • Umožňuje rozvoj osobnosti získáním hraničních zkušeností.      K tomu náleží střetnutí s vlastní tělesnou schránkou, reflexe obvykle používaných vzorů rolí a způsobů chování.
 • Zdůraznění jednání a přímé zkušenosti proti „jenom mluvení"; aktivizace potřeb člověka a pomoc při jejich naplnění, umožnění nových vztahů mezi účastníky a vedoucími.
 • Spolupráce zúčastněných a společné překonávání úkolů, učení se na základě důsledků vlastního jednání, dopracování se vlastních, společných a individuálních názorových struktur.

A co nabízíme?

 • adaptační kurzy pro ZŠ, SŠ a jiné kolektivy dětí a mládeže
 • stmelovací workshopy
 • prevenční workshopy
 • programy na ozdravných pobytech a školních výletech
 • různé vzdělávací kurzy (školení hlavních vedoucích MŠMT, školení vedoucích táborů, kurzy Hračkárna apod.)

Hlavním garantem všech nabízených programů je Bc. Tomáš Velička, metodik prevence.

 

 PODĚKOVÁNÍ


 

 

Vytvoření webových stránek finančně podpořilo statutární město Ostrava.

 

[CNW:Counter]