„Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale. Je užitečné pochopit, že oheň pálí, a že když prší, tak je hlína mokrá …“


PREVENČNÍ WORKSHOPY


- půldenní ( 8:00 – 12:00,  nebo jiný čas, který si lze domluvit dle požadavku ) workshopy zaměřené na prevenci rizikových projevů chování (sociálně patologických jevů) formou zážitkové pedagogiky, a to individuálně nebo komplexně. Prevence, při které se studenti nezablokují a neuzavřou. Preventivní program je založený na důvěře, anonymitě a kvalitních výstupech, které je možno následně vyhodnotit.

Cíl:

 1. prevence chování dle metodického doporučení MŠMT 21291/2010
 2. prevence kriminality
 3. předcházení krizovým situacím

 

TÉMATA:


      1. MEDVÍDEK Z BOGOTY

Drogy

Charakteristika tématu: drogy s přijatelnými a nepřijatelnými riziky, platná legislativa, rizika užívání jednotlivých drog (alkohol, THC, pervitin, kokain, heroin, nikotin, halucinogenní drogy)

Cíl: pozitivně ovlivnit postoje žáku a studentu k drogové abstinenci snížení rizika abúzu drog

Metody: skupinová a kooperativní výuka, projektové vyučování, zážitková pedagogika

Formy: interaktivní prožitkové techniky

 

 1. MATRIX

Netolizmus + gamblerství

Charakteristika tématu: vývoj a stádia netolismu a gamblingu, sociální, finanční a zdravotní rizika

Cíl: zvýšení informovanosti o rizicích závislosti na PC a hracích automatech, pozitivní změna postojů

Metody: skupinová a kooperativní výuka, projektové vyučování, zážitková pedagogika

Formy: interaktivní prožitkové techniky

 

 1.  ŠROUBY A MATICE

Lidská sexualita

Charakteristika tématu: sexuální orientace, sexuální praktiky, těhotenství, antikoncepce, masturbace, etický rozměr lidské sexuality.

Cíl: zlepšení informovanosti o lidské sexualitě věkově přiměřeným způsobem, pozitivní změna v sexuálním chování žáku a studentů

Metody: skupinová a kooperativní výuka, projektové vyučování, zážitková pedagogika

Formy: interaktivní prožitkové techniky

 

 1. AVATAR

Elektronické nebezpečí

Charakteristika tématu: sexting, stalking, kybergrooming, flaming, phising

Cíl: seznámit žáky a studenty z riziky elektronické komunikace, pozitivně ovlivnit jejich chování v kyberprostoru

Metody: skupinová a kooperativní výuka, projektové vyučování, zážitková pedagogika

Formy: interaktivní prožitkové techniky


Hlavním garantem a lektorem je Bc. Tomáš Velička.

Poradna pro primární prevenci Ostrava o.s.

Hrušovská 13, Ostrava, 702 00

Obor: školství

Pozice: ředitel poradny

Náplň práce: řízení poradny, primární prevence rizikového chování, vzdělávání pedagogů, intervenční programy


Cílové skupiny:

 • základní školy
 • střední školy

Místo konání:

 • Středisko volného času Ostrava - Zábřeh
 • dle požadavku zadavatele

Termíny kurzů jsou k dispozici celý rok dle vašich požadavků.

Kontaktujte nás:

 • Bc. Ľubica Kovářová 774 999 120, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Projekt Dokaž si, dokaž to... finančně podpořilo statutární město Ostrava.

[CNW:Counter]